رایم گیت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت رایم گیت
شمال و موقعیت رایم گیت
رایم گیت
شمال و موقعیت رایم گیت

رایم گیت یا دروازه یخ‌پوشه یکی از قلعه‌های متروکه‌ی نگهبانان شب در امتداد دیوار است که بین سیبل هال در غرب و لانگ بارو در شرق قرار دارد.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها