سیبل هال

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت سیبل هال
شمال و موقعیت سیبل هال
سیبل هال
شمال و موقعیت سیبل هال

سیبل هال یکی از قلعه‌های متروکه‌ی نگهبانان شب در امتداد دیوار است. این قلعه بین وودز واچ کنار برکه در غرب و رایم گیت در شرق قرار گرفته است.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها