استون دور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت استون‌دور
شمال و موقعیت استون‌دور
استون‌دور
شمال و موقعیت استون‌دور

استون دور یکی از قلعه‌های نگهبانان شب در امتداد دیوار است که متروک شده است. در غرب آن گری گارد و در شرق آن هورفراست هیل واقع شده‌اند.[۱]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

لرد فرمانده جور مورمونت برنامه دارد تا گری گارد را مجددا قابل سکونت کند، اما کورین نصفه دست با توجه به وضعیت وخیم گری‌گارد، در عوض تجهیز استون دور را توصیه می‌کند.[۲]

یورش شمشیرها

جان اسنو با گروهی از وحشی‌هاست که تلاش دارند از دیوار بین استون دور و گری گارد بالا بروند.[۳][۴]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها