هور فراست هیل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
(تغییرمسیر از هورفراست هیل)
شمال و موقعیت هور فراست هیل
شمال و موقعیت هور فراست هیل
هورفراست‌هیل
شمال و موقعیت هور فراست هیل

هور فراست هیل یکی از قلعه‌های نگهبانان شب در امتداد دیوار است که شده است. قلعه بین استون دور در غرب و آیسمارک در شرق واقع شده است.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها