لانگ بارو

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت لانگ بارو
شمال و موقعیت لانگ بارو
لانگ بارو
شمال و موقعیت لانگ بارو

لانگ بارو یا ارگ بلند یکی از قلعه‌های متروکه‌ی نگهبانان شب در امتداد دیوار است که بین رایم گیت در غرب و تورچز در شرق قرار دارد.[۱]

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

منس ریدر زمانی که به صورت ناشناس برای دیدن پادشاه رابرت براتیون به وینترفل می‌رود، در نزدیکی لانگ بارو از دیوار بالا می‌رود.[۲]

نزاع شاهان

لرد فرمانده، جور مورمونت برنامه دارد با استفاده از مردان ایست واچ کنار دریا، قلعه را مجدداً راه‌اندازی کند.[۳]

یورش شمشیرها

پیش از حمله وحشی ها به دیوار، رتل شرت در نزدیکی لانگ بارو دیده می‌شود.[۴] کاتر پایک بعدها رتل شرت را در قلعه متروکه دستگیر می‌کند.[۵]

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها