پورتال:کتاب

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

این پورتال به کتاب های نوشته شده درباره نغمه ای از یخ و آتش توسط جرج آر. آر. مارتین اختصاص دارد.


Beige-bg rounded vII.png

جرج آر. آر. مارتین

پنج جلد منتشر شده از نغمه ای از یخ و آتش:

دو جلد باقی مانده:

همچنین سه داستان کوتاه به عنوان مقدمه این مجموعه نیز منتشر شده است که در همان دنیا و در حدود 90 سال قبل از وقایع اصلی رخ میدهد. این کتابها تحت عنوان داستانهای دانک و اگ معروف شده اند:

سه داستان کوتاه مرتبط با فصول کتابها:


Beige-bg rounded vII.png

سایر


Beige-bg rounded vII.png

خلاصه

برای دیدن خلاصه داستان به صفحه خلاصه کتاب بروید.
توجه کنید که این بخش به شدت اسپویلر دارد!

بازی تاج و تخت
AGameOfThrones.jpg

نزاع شاهان
AClashOfKings.jpg

یورش شمشیرها
AStormOfSwords.jpg

ضیافتی برای کلاغ ها
AFeastForCrows.jpg

رقصی با اژدهایان
ADanceWithDragons.jpg

بادهای زمستان
Nocover.png

«همانطور که شمشیر برای بُرنده بودن به سنگ تیز کننده نیاز داره، ذهن هم به کتاب نیاز داره.»
بازی تاج و تخت
«بهترین فانتزی به زبان رویا نوشته شده. زنده است همانطور که رویا زنده است، واقعی تر از واقعیت ... حداقل برای یک لحظه ... اون لحظه جادویی طولانی قبل از اینکه بیدار بشیم.»
جرج آر.آر. مارتین