دریای مسموم

ایسوس در غرب کوه های استخوان محل دریای مسموم
ایسوس در غرب کوه های استخوان محل دریای مسموم
دریای مسموم
ایسوس در غرب کوه های استخوان محل دریای مسموم

دریای مسموم (Poison Sea) یک دریاچه ی بزرگ آب شور است که در لبه ی شمال شرقی برهوت سرخ (red waste) قرار گرفته است.[۱]شهر متروکه ی اداکاکیلکی (ADAHKAKILEKI) در ساحل شمالی این دریاچه واقع شده است. در شمال شرقی این دریاچه نیز شهر متروکه ی ویس جینی (VAES’JINI) و گذرگاه جاده ی سنگی (Stone Road) قرار دارند. در سمت شرق سواحل دریاچه به بخش های غربی کوهستان استخوان (bone mountains) می رسد. صد ها لیگ دورتر در جنوب این دریاچه نیز شهر کارث(Qarth) نهفته است. از نظر دوتراکی ها (Dothraki) آب دریای مسموم سمی است چرا که اسب های آن ها نمی توانند از آن بنوشند.

منابع

  1. سرزمین های یخ و آتش،مرکز ایسوس.