پورتال:سریال

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش


پورتال سریال، این بخش به اقتباس تلویزیونی سریال بازی تاج و تخت از مجموعه نغمه ای از یخ و آتش اختصاص دارد.

برای لیست قسمتها به راهنمای قسمت ها و برای خلاصه هر قسمت به لیست زیر مراجعه کنید:Portal HBO side bar.jpg GoT Season 2.jpg