خاندان آمبروس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان آمبروس
Ambrose.png
نشان طلایی، پوشیده از مورچه های سرخ
شعار هرگز استراحت نمی کنیم
Never Resting
لرد فعلی لرد آرتور آمبروس
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل


خاندان آمبروس (House Ambrose) از خاندان های نجیب زاده ی ریچ (Reach) است.

نشان خاندان زمینه ای زرد پوشیده از مورچه های قرمز است.[۱][۲] طبق منابع نیمه رسمی شعار خاندان "هرگز استراحت نمی کنیم" (Never Resting) است.[۳]

خاندان آمبروس در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده خاندان آمبروس در هنگام رخداد های سری نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) شامل زیر است.

با یک رابطه ی فامیلی نا مشخص با شاخه ی اصلی


 
آرتور
 
آلیسان های تاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آلین
 
 
 
 
 


اشاره های در طول کتاب

دانک و اگ

نغمه ی یخ و آتش

  • بعد از مرگ رنلی، آمبروس ها باز هم از تایرل ها تبعیت کردند و در لشکرکشی تایرل-لنیستر در نبرد بلک واتر (Battle of Blackwater) شرکت جستند. ملازم، آلین آمبروس یک زوبین دار میری (Myrish) و یک جنگجوی مالندور (Mullendore) را در طی جنگ کشت.

منابع