خاندان وست بروک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان وست بروک
House Westbrook.PNG
نشان دو خط افقی سبز در زمینه طلایی
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان وست بروک (House Westbrook) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach) است. طبق منابع نیمه رسمی نشان خاندان دو خط سبز در زمینه طلایی است[۱]. شعار خاندان مشخص نیست.

خاندان وست بروک در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان وست بروک در طی رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر هستند:

  • هیچ عضوی حضور نداشته است.

منابع