خاندان رووان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان رووان از گلدن گریو
House Rowan.PNG
نشان درخت طلایی
جایگاه گولدن گریو
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان رووان (House Rowan) از اشراف زادگان ریچ (Reech) و از قدیمی ترین خاندان های وستروس، و وفادار خاندان های تاور (House Hightower) هستند. آن ها تبار خود را به گارت سبز دست(Garth Greenhand) منتسب می دانند. پایگاه آن ها، گولدن گرو (Goldengrove) است.

تاریخ

منابع