خاندان وود رایت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان وود رایت
Woodright.png
نشان یک Y سرخ در زمینه بلوطی
منطقه ریچ

خاندان وود رایت (House Woodwright) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach) است. طبق منابع نیمه رسمی نماد خاندان یک Y بزرگ سرخ در زمینه بلوطی است.[۱] شعار خاندان مشخص نیست.

خاندان وود رایت در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده خاندان آمبروس در هنگام رخداد های سری نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) شامل زیر است:

اشارات در طول کتاب ها

منابع