خاندان یلشایر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان یلشایر
Yelshire.png
نشان راه راه افقی سبز و طلایی، دژکوبی سیاه با سر طلایی و بدنه ی سیاه
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان یلشایر (House Yelshire) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach) است. طبق منابع نیمه رسمی نشان خاندان راه راه سبز و طلایی است، با یک دژکوب سیاه با سر طلایی و بدنه ی سیاه.[۱] شعار خاندان مشخص نیست.

خاندان یلشایر در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان یلشایر در طی رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر است:

  • هیچ کدام از اعضا حضور نداشته اند.

منابع