رویاها و پیشگویی ها

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:جورامون در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.

پیشگویی ها، تصورات و رویاها که با گذشته، حال و آینده مرتبط هستند نقش مهمی در نغمه ای از یخ و آتش دارند. این مقاله به آنها میپردازد.

همانگونه که استاد ماروین(Marwyn) میگوید:

پیشگویی مانند زنی خیانتکار است. او آلتت را در دهان میگیرد، و تو با لذت آه میکشی و میگویی چقدر شیرین است، چقدر خوب است. اما او یکباره گاز میگیرد و آه تو به فریاد تبدیل میشود. گورگان میگوید این ذات پیشگویی است.[۱]

اسپویلر


قبل از سرنوشت شوم والریا

رویای دینیس تارگرین، دختر اینار تارگرین

دینیس تارگرین(Daenys Targaryen)، معروف به دینیس رویابین، دختر اینار تارگرین(Aenar Targaryen)، جد خاندان تارگرین، دارای موهبت پیشگویی بوده است که آنها را در کتاب افسانه ای نشانه ها و فال ها نوشته است.[۳] گفته می شود بر اساس این پیش آگاهی بود که باعث شد تارگرین ها 12 سال قبل از سرنوشت شوم والریا به همراه 5 اژدها به دراگون استون کوچ کنند.[۴]

دانک و اگ

رویای دیرون تارگرین

شاهزاده دیرون تارگرین(Daeron Targaryen) یکی از شخصیت های جلد اول داستان های دانک و اگ، شوالیه آواره، است که حدود 90 سال قبل از وقایع بازی تاج و تخت اتفاق می افتد. شاهزاده ادعا میکند که رویاهای صادقه ای دارد که به حقیقت می پیوندند. یکی از این رویاها پیشگویی در مورد وقایع مربوط به محاکمه هفت پس از تورنومت آشفورد است که به نظر میرسد به طور کامل در شوالیه آواره به حقیقت پیوست.[۵]

همچنین دیرون پیشگویی کرد که روزی اژدهاها باز میگردند. این پیشگویی به صورت مستقل توسط شاه ایریس تارگرین اول نیز انجام شده است.[۶]

رویای جان ویولون زن

به طور مشابه در جلد سوم دانک و اگ، شوالیه مرموز، سر جان ویولون زن(Ser John the Fiddler) نیز رویاهایی دارد که ادعا میکند کاملا قابل اعتماد هستند. رفتارهای اون نشان می دهد که خودش کاملا به این موضوع اعتقاد دارد، اما در نهایت مشخص می شود که رویای او نیز همانند دیرون نمادین بوده است. رویاهایی همانند مرگ برادر بزرگترش در اولین قیام بلک فایر در نبرد چمنزار سرخ، عضویت سر دانکن بلند قد در گارد پادشاهی و باز شدن یک تخم اژدها در قلعه ای سفید که او باور دارد همان وایت وال، قلعه خاندان باترول است.[۶]

نغمه ای از یخ و آتش

رویاهای برن

برن استارک پس از سقوطش شروع به دیدن رویا میکند. راهنمای معنوی او کلاغ سه چشم است.(به نظر میرسد این رویاها، رویاهای سبزی باشد که سبزبین ها میبینند)

او مادرش را دید که تنها در کابین نشسته است و به خنجری خونین که روی میز در مقابلش قرار دارد می نگرد، در حالی که پاروزنان در حال پارو زدن هستن و سر رودریک به نرده تکیه داده و میلرزد. طوفان در مقابل آنها داشت شکل میگرفت، ابرهای تاریک و وسیع که توسط رعد و برق شلاق زده میشدند، اما آنها متوجه نبودند.

این رویا سفر لیدی کتلین و سر رودریک به بارانداز پادشاه را نشان می دهد[۷]. در آن زمان اطلاعات غلطی در مورد صاحب خنجری که قاتل برای کشتن برن استفاده کرده بود، به آنها داده شده بود.[۸] بر اساس این اطلاعات غلط آنها تیریون لنیستر را اسیر کردند[۹] و به ایری بردند تا به اتهام قتل محاکمه شود[۱۰]. جیمی لنیستر پس از شنیدن خبر اسارت برادرش به ادارد استارک حمله کرد و خواستار بازگشت برادرش شد[۱۱]. لرد تایوین راه دیگری در پیش گرفت و پرچمدارانش را فراخواند و به جنگ در ترایدنت پرداخت[۱۲].

او پدرش را دید که نزد شاه شفاعت میکرد، صورتش را سایه ای از غم در بر گرفته بود. او سنسا را دید که شبها گریه می کند و آریا را دید که در سکوت نگاه میکند و رازهایش را سخت نزد خود نگاه میدارد. سایه ها آنها را احاطه کرده بودند. یک سایه مانند خاکستر تاریک بود، با صورتی همانند تازی. دومی زرهی همانند خورشید داشت، طلایی و زیبا. بر فزار آن دو غولی بود با زرهی از سنگ، اما زمانی که نقاب کلاهخودش را باز کرد، چیزی در داخلش نبود جز تاریکی و خونی تیره و غلیظ.

این خواب ناراحتی ادارد استارک از دست شاه رابرت را در مورد فرستادن آدمکش برای کشتن دنریس تارگرین را نشان میدهد[۱۳]. رفتار سنسا و آریا در برابر مرگ لیدی و مایکا به تصویر کشیده شده است[۱۴]. سایه با صورت تازی همان سندور کلگان است. سایه با زره مانند خورشید ممکن است جیمی لنیستر با زره زر اندودش باشد[۱۵]، اما ممکن است اوبراین مارتل با زره مسی نیز باشد[۱۶]. اسپویلر

در نهایت او به شمال نگاه کرد. دیوار را دید که مانند کریستالی میدرخشد، و برادر حرامزاده اش، جان، تنها بر تختی سرد آرمیده است و پوستش سخت و بی رنگ میشود، گویی تمام گرمی از او خارج شده است

اسپویلر

کلاغ روی شانه اش نشست و زمزمه کرد: حالا تو میدونی که چرا باید زنده بمانی.

برن گفت: «چرا؟» در حالی که متوجه نمیشد و سقوط میکرد، سقوط میکرد
چون زمستان داره میاد.[۱۸]

اشاره به نقش مهم برن در حوادث آینده دارد.

دنریس

اولین رویای پیشگویی دنریس تارگرین چند روز قبل از ازدواجش با کال دروگو(Khal Drogo) اتفاق افتاد. رویا با ویسریس تارگرین شروع شد که او را میزد اما به سرعت به پیشگویی تبدیل شد و او شاهد از تخم در آمدن اژدها شد.

ران هایش از خون لیز شده بود. چشمانش را بست و گریه کرد. گویی در جواب صدای مهیبی از پاره شدن و ترق و تروق آتشی بزرگ شنید. وقتی چشمانش را باز کرد ویسریس رفته بود و ستونهایی از آتش دور او را فرا گرفته بود و در میانه آنها اژدها بود.[۱۹]

بعدا زمانی که باردار بود، عجوزه های دوش کالین پیشگویی کردند که او مادر نریانی که دنیا را در مینوردد خواهد بود.[۲۰]

میری ماز دور

در هنگام زایمان بچه مرده دنریس، میری ماز دور(Mirri Maz Duur) از رهایی دورگو از زندگی نباتی میگوید:

وقتی خورشید از غرب طلوع کند و در شرق غروب کند. وقتی دریاها خشک شوند و کوه ها مانند برگ در باد پراکنده شوند، وقتی رحم تو زنده شود و بتوانی فرزند زنده ای داشته باشی، در آن زمان او برمیگردد و نه زودتر.[۲۱]

کوایته

کوایته نیز دو مورد پیشگویی در مورد دنریس داشته است. اولی در واقع در خواستی از دنریس بود که او به آشایی برود:

«برای رفتن به شمال باید به جنوب بروی، برای رسیدن به غرب باید به شرق بروی. برای جلو رفتن باید به عقب بروی و برای لمس کردن روشنایی باید از زیر سایه ها عبور کنی.»

دنی با خودش فکر کرد، آشایی. اون میخواد من به آشایی برم. دنی پرسید: «آیا آشایی به من ارتش میده؟ طلایی برای من در آشایی وجود داره؟ کشتی داره؟ چه چیزی در آشایی هست که من در کارت نمیتونم پیدا کنم؟». زن نقاب دار جواب داد:«حقیقت».[۲۲]

اسپویلر

خانه نامیرایان

دنریس در زمانی که در خانه نامیرایان(House of the Undying) بود پشگویی هایی انجام داد. گرچه برخی از این پیشگویی ها مانند عروسی سرخ(Red Wedding) نشانه های نشخصی داشتند، بقیه پیشگویی ها به صورت رمز آلود است. از آنجا که نامیراها نسبت به او حالت تهاجمی داشتند به نظر میرسد که برخی از این تصاویر دستکاری شده اند.

جلوتر او به مهمانی جنازه ها رسید که وحشیانه سلاخی شده بودند. مهمانها در میان صندلی های واژگون و سه پایه ها میزها پراکنده بودند، در میان حمامی از خون لخته شده. بعضی ها دست و پا از دست داده بودند و حتی سرشان. دستهای قطع شده جام در دست داشتند، یا قاشق چوبی، مرغ بریان شده و یا تکه های نان. در تخت بالای مجلس مردی مرده با سر گرگ قرار داشت. او تاجی آهنین بر سر داشت و ران گوسفندی یه جای چوگان پادشاهی در دست؛ چشمانش با التماس دنی را دنبال میکرد.[۲۵]
 1. زنی زیبا و برهنه توسط چهار کوتوله خدمتکار مورد تجاوز قرار گرفته بود. (احتمالا پیشگویی جنگ پنچ پادشاه(War of the Five Kings))
 2. مهمانی مرده هایی که جام و قاشق و غذا در دست داشتند. با مردی مرده و با سر گرگ روی تخت پادشاهی با تاجی آهنین. احتمالا پیشگویی عروسی سرخ.
 3. خانه کودکی دنی با در قرمز در براووس(Braavos).
 4. تالار تخت پادشاه با جمجمه های اژدها بر روی دیوار. جایی که شاهی شبیه به ایریس تارگرین دوم(Aerys II Targaryen) بر روی تختی خاردار نشسته و به نظر میرسد دستور آتش زدن قلعه سرخ(Red Keep) را در جریان غارت بارانداز پادشاه می دهد.
 5. اتاقی که در آن مردی با موهای نقره ای(احتمالا ریگار تارگرین(Rhaegar Targaryen)) پسر خودش را اگان نامگذاری میکند و میگوید که پسر همان «شاهزاده وعده داده شده» است و شروع به نواختن چنگ می کند.
 6. جادوگری با شکوه که به دروغ ادعا میکند که نامیرای کارت است و به دنی پیشنهاد میدهد تا راز زبان اژدها را به او یاد دهد.

وقتی دنریس به تالار نامیراها میرسد آنها با زمزمه به او چیزهایی میگویند و او را «مادر اژدها» و «فرزند سه» خطاب میکنند و پیشگویی هایی انجام میدهند: «سه آتش باید برافروزی ... یکی برای زندگی، یکی برای مرگ و یکی برای عشق. سه اسب باید سوار شوی ... یکی به تخت یکی به وحشت و یکی به عشق. سه بار به تو خیانت میشود ... یکبار برای خون، یک بار برای پول و یکبار برای عشق.»

نامیراها پیش از آنکه به دنریس حمله کنند و توسط اژدهاها کشته شوند چیزهای دیگری به او نشان می دهند[۲۵]:

 1. مرگ وحشتناک ویسریس.
 2. فرمانروایی بلند قد با پوست مسی و موی طلایی زیر پرچمی با طرح نریان آتشین و شهری سوخته در پشت سرش.(این احتمالا گوشه ای از چیزی که ریگو(Rhaego) میتوانست باشد است)
 3. مردی در حال مرگ(احتمالا ریگار) که یاقوت ها از سینه اش به بیرون پرت میشوند با آخرین نفسش نام زنی را زمزمه میکند.
 4. پادشاهی با چشمان آبی که هیچ سایه ای ندارد شمشیر قرمزی در دست دارد. (احتمالا استنیس براتیون(Stannis Baratheon) و شمشیرش لایت برینگر(Lightbringer))
 5. اژدهایی پارچه ای بر فراز تیرکی در میان مردم شادمان.
 6. هیولای بزرگ سنگی از برجی در حال دود کردن بلند میشود و نفسی از سایه دارد.
 7. نقره ای، اسب دنریس، در میان علفزار میتازد و به سمت رودی تاریک در زیر دریای ستارگان میرود.
 8. جنازه ای بر دماغه کشتی با چشمانی روشن و لبهای خندان خاکستری.
 9. گلی آبی از روزنه ای در دیوار یخی میروید و هوا را از عطرش پر میکند.

جوجن رید

جوجن رید رویاهای سبزی دارد که ادعا میکند همیشه درست هستند. او ادعا میکند تاریخ مرگ خود را میداند. تا اینجا هیچ کدام از پیشگویی های او غلط از آب در نیامده است اما معمولا برخی از این پیشگویی ها نمادین و فاقد جزئیات است. به طور مثال در رویایش در مورد پسر عموهای فری در وینترفل، غذا به عنوان نمادی برای خبر از خانواده تعبیر شده بود.[۲۶][۲۷]

در نزاع شاهان جوجن در مورد یکی از خوابهای مرموز خود به برن میگوید:

خواب دیدم دریا وینترفل را در بر گرفت. امواج سیاه به دروازه ها و برج ها برخورد میکردند و آب شور در دیوارها سرریز شد و قلعه را پر کرد. مردان غرق شده در حیاط شناور بودند. وقتی برای اولین بار این خواب را در گری واتر دیدم آنها را نمی شناختم اما الان چهره آنها را میشناسم. آلبلی یکی از آنهاست، آن محافظی که اسم ما را در جشن اعلام کرد. همچنین سپتون و آهنگر شما.[۲۸]

رویا نبرد وینترفل و حمله آهن زادگان به فرماندهی تیان گریجوی را پیش گویی میکند. برن بیهوده تلاش میکند تا به قربانیان هشدار دهد اما همانگونه که میرا بیان میکند مرگ آنها غیر قابل اجتناب است و به نوبت هر یک از آنها به دست یکی از آهن زادگان کشته می شوند.

جوجن درباره خوابی که در آن ریک در آن به نظر دو پسر استارکها را میکشد و پوست می کند میگوید:

من در مورد مردی که امروز آمد خوابی دیدم، آنکه او را ریک صدا میزنند. جنازه تو و برادرت در زیر پای او افتاده بود و او با تیغی سرخ پوست صورت شما را میکند.[۲۸]

ریک در واقع رمزی بولتون است. تیان با راهنمایی ریک دو پسر همسن را از آسیاب آکورن واتر کشت و به جای استارک ها معرفی کرد.

روح های هارت

زن مرموز و کوتوله ای که در مورد آینده به انجمن برادری بدون پرچم میگوید. او از مرگ رنلی براتیون، بالون گریجوی و کتلین تالی اطلاع دارد و حتی آمدن بانوی سنگدل را نیز میداند.[۲۹] زن کوتوله گفت: «من خواب دیدم که گرگی در باران زوزه میکشید اما هیچ کس صدای او را نشنید. در خواب صدای ناقوسی را شنیدم که فکر کردم سرم را منفجر میکند، تبل ها و شیپورها و نی ها و جیغ. اما غمگین ترین صدا، صدای زنگوله های کوچک بود.» -عروسی سرخ

پیشگویی های مگی

اسپویلر

ملیساندر

ملیساندر با نگاه کردن در آتش میتواند آینده را ببیند. دقت این پیششگویی ها مشخص نیست زیرا خود ملیساندره آنها را اشتباه تفسیر میکند[۳۳][۳۴][۳۵] و گاهی حتی برعکس.[۳۶][۳۷]

پیش بینی آینده او زیاد قدرتمند نیست، داوس می تواند ادریک استورم را از دراگون استون فراری دهد.[۳۵] اسپویلر

آزور آهای

با توجه به یک پیشگویی باستانی در کتابهای آشایی نزدیک 5000 سال قبل، آزور آهای دوباره به دنیا خواهد آمد و در مقابل ظهور دوباره آدرها ایستادگی خواهد کرد. این اتفاق پس از یک تابستان طولانی و با آمدن سرمای تاریک و پلید رخ می دهد. [۳۸] گفته میشود آزور آهای بار دیگر لایت برینگر را به دست خواهد گرفت و در برابر آدرها خواهد ایستاد و اگر او شکست بخورد، دنیا نیز شکست خواهد خورد.

پس از تابستان طولانی روزی فرا میرسد که از ستارگان خون جاری شود و نفس سنگین سرما و تاریکی بر روی جهان بیافتد. در این ساعت وحشت یک جنگجو، شمشیری سوزان را از میان آتش بیرون خواهد کشید. آن شمشیر لاین برینگر خواهد بود، شمشیر سرخ قهرمانان، و کسی که او را به دست بگیرد آزور آهای است که دوباره باز آمده است و تاریکی از برابر او فرار خواهد کرد.[۳۸]
وقتی از ستاره سرخ خون جاری شود و تاریکی فرا رسد، آزور آهای در میان دود و نمک دوباره به دنیا خواهد آمد.[۳۹]

او از این پیشگویی برداشت میکند که استنیس براتیون همان آزور آهای است و به او شمشیری آتشین میدهد.

اسپویلر


منابع

 1. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 45، سمول.
 2. رقصی با اژدهایان، فصل 40، تیریون.
 3. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 11، دختر کراکن.
 4. دنیای یخ و آتش
 5. شوالیه آواره.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ شوالیه مرموز.
 7. بازی تاج و تخت، فصل 14، کتلین.
 8. یورش شمشیرها، فصل 60، تیریون.
 9. بازی تاج و تخت، فصل 28، کتلین.
 10. بازی تاج و تخت، فصل 34، کتلین.
 11. بازی تاج و تخت، فصل 35، ادارد.
 12. بازی تاج و تخت، فصل 56، تیریون.
 13. بازی تاج و تخت، فصل 33، ادارد.
 14. بازی تاج و تخت، فصل 20، ادارد.
 15. بازی تاج و تخت، فصل 30، ادارد.
 16. یورش شمشیرها، فصل 70، تیریون.
 17. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 7، سرسی.
 18. بازی تاج و تخت، فصل 17، برن.
 19. بازی تاج و تخت، فصل 11، دنریس.
 20. بازی تاج و تخت، فصل 46، دنریس.
 21. بازی تاج و تخت، فصل 68، دنریس.
 22. یورش شمشیرها، فصل 40، برن.
 23. رقصی با اژدهایان، فصل 11، دنریس.
 24. رقصی با اژدهایان، فصل 71، دنریس.
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ نزاع شاهان، فصل 48، دنریس.
 26. نزاع شاهان، فصل 28، برن.
 27. نزاع شاهان، فصل 46، برن.
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ نزاع شاهان، فصل 35، برن.
 29. یورش شمشیرها، فصل 22، آریا.
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 12، سرسی.
 31. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 24، سرسی.
 32. ضیافتی برای کلاغ ها، فصل 36، سرسی.
 33. یورش شمشیرها، فصل 36، داوس.
 34. یورش شمشیرها، فصل 54، داوس.
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ یورش شمشیرها، فصل 63، داوس.
 36. نزاع شاهان، فصل 33، کتلین.
 37. نزاع شاهان، فصل 42، داوس.
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ نزاع شاهان، فصل 10، داوس.
 39. یورش شمشیرها، فصل 35، کتلین.
 40. رقصی با اژدهایان، فصل 31، ملیساندر.