شیرا سی استار

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Targaryen crest.PNG
شیرا سی استار
House Targaryen crest.PNG
25 middle.jpg
اثر Amoka

خاندان تارگرین
فرهنگ وستروسی
کتاب(ها) یورش شمشیرها

شیرا سی استار آخرین فرزند از حرامزاده های بزرگ (great bastards) ایگان چهارم (Aegon IV) بود. او به سبب زیبایی اش معروف بود.

شخصیت و ظاهر

شیرا سی استار به سبب زیبایی دلفریبی که داشت مشهور و پرآوازه بود.او مو های بلند نقره ای-طلایی تارگرین ها و صورتی قلبی شکل داشت. چشمان او تابه تابه (یکی سبز و دیگری آبی) بودند و گفته میشد که چشمان ناهماهنگش تنها عیب زیبایی او بود. شیرا حتی در زمان کودکی اش هم خواننده بی نظیری بود، زبان های زیادی را بلد بود و از کتابخانه محرمانه و بزرگی (large and arcane library) نگهداری میکرد. همچنین مشهور بود که او توانایی و استعداد مادرش در هنر های تاریک (the dark arts) را دارا بوده است.[۱]

شیرا سی استار به همراه گردنبند معروفش. اثر denkata5698

تاریخ

شیرا فرزند ایگان چهارم و نهمین و آخرین معشوقه او بانو سرنی از لیس (serenei of lys) بود. شایع بود که مادر شیرا از پادشاه بسیار بزرگتر بود و به همین دلیل هنر های تاریکی را تمرین و روی خودش اجرا میکرد تا جوان و زیبا بشود. او در هنگام بدنیا آوردن شیرا مرد. نام شیرا به معنی ستاره دریا است.[۱]

شیرا هرگز ازدواج نکرد اما تعداد زیادی معشوق داشت و بیشمار مبارزه برای بدست آوردن توجه او اتفاق افتد. برادر ناتنی او بلادریون (blood raven) سرسخت ترین خواستگار او بود و مکررا درخواست ازدواج با او را میداد. همه فکر میکردند که شیرا از ازدواج با او امتناع میکرد اما شیرا بسترش را با او شریک شد.[۱] دیگر برادر ناتنی او بیتراستیل (bittersteel) هم او را میخواست که همین علت باعث افزایش دشمنی بین بلادریون و بیترستیل شد.

وابستگی شیرا با بلادریون در بیشتر موارد آشکار بود و شایعه هایی وجود داشت که شیرا در خون دوشیزگی اش حمام کرده بود تا دوباره زیبایی اش را برگرداند.[۲]شیرا گردنبند مشهوری داشت که از یاقوت کبود و زمرد سبز درست شده بود.

نقل قول درباره شیرا سی استار

اون تو خون حموم می کنه تا زیبا بمونه.[۲]

اگ

بیتر استیل و بلادریون هر دو عاشق شیرا سی استار بودند و به همین دلیل هفت پادشاهی وارد جنگ شد[۳]

سر باریستان سلمی

خانواده

}}
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیرا
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دینیرا ولاریون
 
اگان سوم
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الینا
تارگرین
 
رینا
تارگرین
 
دینا
تارگرین
 
 
 
 
 
اگان
چهارم
 
 
 
 
 
نیریس
تارگرین
 
ایمون
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
بلک فایر
 
ایگور ریورز
«فولاد سرد»
 
بریندن ریورز
«زاغ خونین»
 
شیرا
سی استار
 
دیرون
دوم
 
دنریس
تارگرین
 
پرنس مارون
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
بلک فایر
 
ایمون
بلک فایر
 
دیمون
بلک فایر دوم
 
هیگان
فایر
 
پسرانی
دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میلیس
موحش
 
 
 
 
 

منابع


حرامزاده های بزرگ
دیمون بلک فایر | ایگور ریورز | بریندن ریورز | شیرا سی استار