صفحه‌های دارای بیشترین نسخه

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. سال های پس از ورود اگان‎‏ (۲۲۶ نسخه)
 2. شیرا سی استار‎‏ (۱۵۰ نسخه)
 3. اگان تارگرین (پسر ریگار)‎‏ (۱۴۱ نسخه)
 4. جان اسنو‎‏ (۱۱۱ نسخه)
 5. آریا استارک‎‏ (۱۰۹ نسخه)
 6. باریستان سلمی‎‏ (۱۰۵ نسخه)
 7. جنگ پنج پادشاه‎‏ (۸۰ نسخه)
 8. صفحهٔ اصلی‎‏ (۷۷ نسخه)
 9. تیریون لنیستر‎‏ (۷۴ نسخه)
 10. خاندان لنیستر‎‏ (۷۱ نسخه)
 11. ایریس تارگرین دوم‎‏ (۶۷ نسخه)
 12. دراگون استون‎‏ (۶۶ نسخه)
 13. کتلین تالی‎‏ (۶۵ نسخه)
 14. استنیس براتیون‎‏ (۶۴ نسخه)
 15. جیمی لنیستر‎‏ (۶۳ نسخه)
 16. ریگار تارگرین‎‏ (۶۲ نسخه)
 17. دنریس تارگرین‎‏ (۶۱ نسخه)
 18. تایوین لنیستر‎‏ (۶۰ نسخه)
 19. نگهبانان شب‎‏ (۵۹ نسخه)
 20. آریانه مارتل‎‏ (۵۷ نسخه)
 21. خاندان فری‎‏ (۵۶ نسخه)
 22. خدایان قدیم‎‏ (۵۶ نسخه)
 23. ویسریس تارگرین‎‏ (۵۵ نسخه)
 24. جورا مورمونت‎‏ (۵۴ نسخه)
 25. بازی تاج و تخت‎‏ (۵۴ نسخه)
 26. خاندان استارک‎‏ (۵۲ نسخه)
 27. دروگو‎‏ (۵۲ نسخه)
 28. جرج آر. آر. مارتین‎‏ (۵۲ نسخه)
 29. خاندان تارگرین‎‏ (۵۲ نسخه)
 30. راب استارک‎‏ (۵۱ نسخه)
 31. لنسل لنیستر‎‏ (۵۱ نسخه)
 32. گارد پادشاه‎‏ (۵۰ نسخه)
 33. شمال‎‏ (۵۰ نسخه)
 34. جافری براتیون‎‏ (۴۹ نسخه)
 35. برن استارک‎‏ (۴۹ نسخه)
 36. واریس‎‏ (۴۹ نسخه)
 37. جنگ فتح‎‏ (۴۸ نسخه)
 38. کوینتین مارتل‎‏ (۴۸ نسخه)
 39. سانسا استارک‎‏ (۴۸ نسخه)
 40. خاندان تالی‎‏ (۴۷ نسخه)
 41. مارجری تایرل‎‏ (۴۷ نسخه)
 42. سرسی لنیستر‎‏ (۴۶ نسخه)
 43. وارگو هوت‎‏ (۴۶ نسخه)
 44. وینترفل‎‏ (۴۶ نسخه)
 45. آدرها‎‏ (۴۴ نسخه)
 46. زمستان در راه است (سریال)‎‏ (۴۴ نسخه)
 47. جور مورمونت‎‏ (۴۳ نسخه)
 48. ملیساندر‎‏ (۴۲ نسخه)
 49. نغمه ای از یخ و آتش‎‏ (۴۲ نسخه)
 50. روس بولتون‎‏ (۴۲ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)