یی تی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
یی تی(Yi Ti) در شرق کوهستان استخوان و غرب سرزمین های سایه

یی تی منطقه و کشوری در ایسوس است که در شرق کارث و کوهستان استخوان قرار دارد و از جنوب به دریای یشم متصل است. جزایر لنگ و جزیره شلاق در دریای یشم در نزدیکی یی تی قرار دارند. دریای بزرگ ماسه ، دریای کوچک و دریای خونین در شمال یی تی قرار دارند. رودخانه بزرگی از دریای خونین سرچشمه می گیرد، از میان یی تی به سمت جنوب می گذرد و به دریای یشم می ریزد. کوهستان سحرگاه ، سرزمین های سایه و آشایی در شرق یی تی قرار دارند.[۱] در زبان مشترک چیزهایی که مربوط یا متعلق به یی تی هستند را ییتیش می نامند.[۲][۳]

قلمروی تمدن ییتیش مشهور به امپراطوری طلایی یی تی[۴] است که بنا بر افسانه ها وارث امپراطوری بزرگ سحر می باشد. استاد یاندل حدس می زند که تمدن ییتیش با قلمروی ملکه های ماهی گیر هم دوره بوده است، در صورتی که روحانی های ییتیش پافشاری می کنند که اولین شهرهای انسان ها در سواحل دریای یشم پدید آمدند و ادعای رقیب هایشان گیسکاری ها و سارنوری ها را رد کرده و لاف های بچه ها و وحشی ها می دانند.[۲]

پیرامون

لوماس لانگستریدر یی تی را اینطور توصیف می کند: "سرزمین هزار خدا و صد شاهزاده، تحت حاکمیت یک خدا-امپراطور." البته قدرت خدا-امپراطور نزول کرده و اکنون بیرون از دیوار های شهرش قدرتی ندارد. شاهزاده ها بر قلمرو هایشان هر گونه صلاح بدانند حکومت می کنند، همانند راهزن ها، روحانی-شاهان، ساحرها، جنگ سالار ها، ژنرال های امپراطوری و مالیات گیر های خارج از قلمرویشان.[۲]

سرزمین یی تی دارای زمین های زراعی سرسبز متراکم و یک جنگل انبوه پوشیده از سبزه است.[۱] شایعه است که باسیلیسک ها در جنگل های یی تی پرسه می زنند.[۵] شهر های شناخته شده در یی تی شامل یین و جینکی در سواحل دریای یشم، و تیکوی در شمال دوردست و نزدیکی دریای بزرگ ماسه هستند. شهر آساباد در سرحدات غربی یی تی و نزدیک کوهستان استخوان و دروازه های یشم قرار دارد. جاده ی تجاری ای از آساباد به یین در امتداد ساحل دریای یشم قرار دارد.[۱] پنج قلعه از مرزهای شمال شرقی امپراطوری محافظت می کنند.[۲]

یی تی توسط یک خدا-امپراطور حکومت می شود، اما قدرت واقعی در حکومت های متعدد شاهزاده سالار قرار دارد. یی تی پایتخت های باستانی بسیاری داشته است، از جمله تیکوی.[۶] شیر شب از خدایان یی تی است. یکی از صادرات گسترده شان زعفران است.[۷] یی تی همچنین برای شرابش نیز مشهور است.[۸]


مردم

مردم یی تی چشمانی روشن دارند و کلاه هایی با دم میمون بر سر می گزارند.[۹] مردم قسمت شمالی جزیره لنگ در دریای یشم ییتیش هستند، در حالی که در قسمت جنوبی جزیره لنگی ها ساکن هستند.[۱۰]

تاریخچه

مقداری از ثروت عظیم کورلیس ولاریون که در طی نه سفر دریایی اش به دست اورد از یی تی بود.[۱۱]

اتفاقات اخیر

بازی تاج و تخت

دنریس تارگرین به یاد می اورد که باسیلیسک ها در جنگل های یی تی فراوان اند.[۵] در بازار غربی ویس دوتراک دنی تاجر پارچه ی چاقی از یی تی را می بیند که با یک پنتوسی بر سر قیمت رنگی سبز چانه می زند، و دم میمون کلاهش با تکان دادن سرش به عقب و جلو می چرخد.[۹]

قبل از سوخته شدن کال دروگو در پشته ی تشییع اش سر جورا مورمونت به دنریس التماس می کند که با او به شرق بیاید، به کارث و یی تی، به دریای یشم و آشایی در جوار سایه، تا عجایبی را ببیند که تا کنون دیده نشده.[۱۲]

نزاع شاهان

در کارث زارو زوان داکسوس تلاش می کند دنریس تارگرین را قانع کند تا او را در سفر تفریحی اش به دریای یشم همراهی کند. او به دنریس پیشنهاد می دهد که در اطراف یی تی به دنبال شهر رویایی شاعر ها گردش کنند و شراب خرد را از جمجمه ی مردی مرده بچشند.[۷]

یورش شمشیرها

در میرین دنریس تارگرین به سر جورا مورمونت یاداوری می کند که پس از مرگ کال دروگو سر جورا از او خواسته بود که با او به یی تی و دریای یشم سفر کند.[۱۳]

ضیافتی برای کلاغ ها

گارین به آریان مارتل می گوید که بنا بر گفته ملوانان در پلانکی تاون ، طاعون خاکستری که احتمالا همان گری اسکیل است، در یی تی شیوع یافته است.[۱۴]

رقصی با اژدهایان

در عمارت ایلیریو در پنتوس ، تیریون لنیستر متوجه می شود که ایلیریو شراب هایی از شرق افسانه ای در انبارش دارد، و یکی از ان ها از یی تی است.[۸]

منابع و یادداشت ها