خاندان ترن بری

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان ترن بری
Turnberry.png
نشان نه توت فرنگی روی دو نوار ضربدری شکل سفید، بر زمینه کنگره کنگره قرمز و سبز
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان ترن بری یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. نشان آن ها نه توت فرنگی روی دو نوار ضربدری شکل سفید، بر زمینه کنگره کنگره قرمز و سبز است.[۱][۲]

منابع