خاندان سرویک

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان سرویک از ریور اسپرینگ
House Sarwyck.png
نشان یک شمشیر شکسته نقره ای، در زمینه قرمز
شعار خانواده امید است، همیشه از آن حفاظت کن
جایگاه ریور اسپرینگ
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان سرویک یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است.[۱] همچنین، این خاندان، صاحب یک خانه مسکونی در بارانداز پادشاه هستند. البته از آن ها تنها در بازی ویدیویی بازی تاج و تخت. نام برده شده است.

منابع