نقشه جهان (سریال)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright HBO©

نقشه جهان ، توسط HBO برای مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت منتشر شده است ، که شامل تمام اطلاعات جغرافیایی جهان تا فصل دوم است. سرزمین های یخ و آتش، شامل مجموعه نقشه کانن است که در اکتبر 2012 منتشر شده و شامل نقشه های جدیدتر و به روز شده از جهان نغمه ای از یخ و آتش است. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره مکان های جهان می توانید پورتال:جغرافیا را مشاهده کنید.

در شمال و دیوار


شمال وستروس


جنوب وستروس


ایسوس (سرزمین ها در سراسر دریای باریک)